El club

El club d’atletisme Lleida Unió Atlètica es fundà el 26 de novembre de 2004 fruit de la fusió de les entitats Club d’Atletisme Dominiques i Club Atlètic Lleida-UdL, a la que també es va adherir la secció d’atletisme del Sícoris Club.
Es tracta d’una entitat privada formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. L’activitat esportiva principal és la pràctica de l’atletisme de carácter federat.
El domicili social del club es troba a les pistes d’atletisme de Les Basses, al Parc Alcalde Pons, carretera d’Osca, km 99, 25199 Lleida.
Encara que el club ha gaudit pràcticament des de la seva fundació d’equips a Divisió d’Honor en categoría masculina i a 1a Divisió espanyola en categoría femenina, la vocació del club es fomentar la pràctica de l’atletisme entre els nens i nenes de les categories de promoció, considerant aquest esport com una via que ajudi a descobrir els valors de l’educació, l’amistat, la convivencia i una vida saludable, i millorar les capacitats de cadascú. A més, si assolexen un bon nivell atlètic, que puguin nodrir els equips de categoria senior del club.
Ara mateix el club desposa d’un equip senior masculí a 1ª divisió catalana i un equip senior femení a 1a divisió espanyola. A més compta amb equips a totes les categories de promoció, des de benjamí a cadet amb els quals participa als diferents campionats de Catalunya.
El club és el referent provincial en l’atletisme federat al ser l’únic que participa en tots els campionat de Catalunya, tant a nivell individual com per equips, la qual cosa fa que dintre del col.lectiu de nens i nenes de l’escola del club es trobi gent de pràcticament totes les comarques de la provincia de Lleida.
Any rere any atletes del club aconsegueixen proclamar-se campions d’Espanya i Catalunya fruit del seu treball i la qualitat i experiencia dels entrenadors, el que suposa un gran èxit tant pels atletes com pel club.
A més compta també amb equips de veterans masculí i femení, que en els darrers anys han aconseguit clasificar-se repetides voltes entre els tres millors equips de Catalunya.
El Club Lleida Uniò Atlètica resta doncs obert a tothom que vulgui practicar l’atletisme, sense limitacions d’edat.